ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ. น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 6.000 2.716 45.27% 0.000 0.069 0.00
2 เมษายน 2564 6.000 2.649 44.15% 0.000 0.063 0.00
3 เมษายน 2564 6.000 2.584 43.07% 0.000 0.063 0.00
4 เมษายน 2564 6.000 2.668 44.47% 0.147 0.063 26.00
5 เมษายน 2564 6.000 2.677 44.62% 0.026 0.017 12.00
6 เมษายน 2564 6.000 2.880 48.00% 0.220 0.017 48.00
7 เมษายน 2564 6.000 2.779 46.32% 0.034 0.134 55.00
8 เมษายน 2564 6.000 2.725 45.42% 0.080 0.134 11.50
9 เมษายน 2564 6.000 2.612 43.53% 0.018 0.132 0.00
10 เมษายน 2564 6.000 2.499 41.65% 0.017 0.129 0.00
11 เมษายน 2564 6.000 2.376 39.60% 0.003 0.127 0.00
16 เมษายน 2564 6.000 2.070 34.50% 0.088 0.109 0.00
19 เมษายน 2564 6.000 2.056 34.27% 0.084 0.074 5.00
20 เมษายน 2564 6.000 2.049 34.15% 0.067 0.074 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.