ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ. น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 1.490 0.554 37.18% 0.000 0.000 0.00
2 เมษายน 2564 1.490 0.554 37.18% 0.000 0.000 0.00
3 เมษายน 2564 1.490 0.554 37.18% 0.000 0.000 0.00
4 เมษายน 2564 1.490 0.562 37.72% 0.009 0.000 12.20
5 เมษายน 2564 1.490 0.569 38.19% 0.006 0.000 5.20
6 เมษายน 2564 1.490 0.585 39.26% 0.016 0.000 25.20
7 เมษายน 2564 1.490 0.582 39.06% 0.029 0.031 25.20
8 เมษายน 2564 1.490 0.575 38.59% 0.025 0.031 5.40
9 เมษายน 2564 1.490 0.562 37.72% 0.019 0.031 0.00
10 เมษายน 2564 1.490 0.532 35.71% 0.001 0.031 0.00
11 เมษายน 2564 1.490 0.502 33.69% 0.001 0.031 0.00
16 เมษายน 2564 1.490 0.394 26.44% 0.003 0.007 0.00
19 เมษายน 2564 1.490 0.442 29.66% 0.008 0.000 6.20
20 เมษายน 2564 1.490 0.447 30.00% 0.005 0.000 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.