ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ. น่าน ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มกราคม 2564 1.490 1.313 88.12% 0.015 0.026 0.00
2 มกราคม 2564 1.490 1.270 85.24% 0.034 0.077 0.00
3 มกราคม 2564 1.490 1.223 82.08% 0.020 0.067 0.00
4 มกราคม 2564 1.490 1.177 78.99% 0.021 0.067 0.00
5 มกราคม 2564 1.490 1.173 78.73% 0.003 0.007 0.00
6 มกราคม 2564 1.490 1.171 78.59% 0.005 0.007 0.00
7 มกราคม 2564 1.490 1.159 77.79% 0.019 0.031 0.00
8 มกราคม 2564 1.490 1.146 76.91% 0.019 0.031 0.00
9 มกราคม 2564 1.490 1.200 80.54% 0.054 0.000 0.00
10 มกราคม 2564 1.490 1.210 81.21% 0.018 0.007 0.00
11 มกราคม 2564 1.490 1.221 81.95% 0.018 0.007 0.00
12 มกราคม 2564 1.490 1.229 82.48% 0.016 0.007 0.00
13 มกราคม 2564 1.490 1.238 83.09% 0.016 0.007 0.00
14 มกราคม 2564 1.490 1.246 83.62% 0.016 0.007 0.00
15 มกราคม 2564 1.490 1.255 84.23% 0.016 0.007 0.00
16 มกราคม 2564 1.490 1.234 82.82% 0.019 0.040 0.00
17 มกราคม 2564 1.490 1.229 82.48% 0.027 0.040 0.00
18 มกราคม 2564 1.490 1.217 81.68% 0.027 0.040 0.00
19 มกราคม 2564 1.490 1.200 80.54% 0.023 0.040 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.