ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 13.000 3.829 29.45% 0.000 0.000 0.00
2 เมษายน 2564 13.000 3.821 29.39% 0.000 0.000 0.00
3 เมษายน 2564 13.000 3.836 29.51% 0.015 0.000 0.00
4 เมษายน 2564 13.000 3.866 29.74% 0.030 0.000 21.50
5 เมษายน 2564 13.000 3.925 30.19% 0.060 0.000 8.50
6 เมษายน 2564 13.000 3.986 30.66% 0.060 0.000 80.00
7 เมษายน 2564 13.000 4.764 36.65% 778.000 0.000 42.50
8 เมษายน 2564 13.000 4.957 38.13% 0.193 0.000 0.00
9 เมษายน 2564 13.000 5.216 40.12% 0.258 0.000 4.50
10 เมษายน 2564 13.000 5.312 40.86% 0.096 0.000 0.00
11 เมษายน 2564 13.000 5.409 41.61% 0.097 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 13.000 5.707 43.90% 0.000 0.000 0.00
19 เมษายน 2564 13.000 6.013 46.25% 0.278 0.000 40.00
20 เมษายน 2564 13.000 6.107 46.98% 0.182 0.088 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.