ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 5.000 0.995 19.90% 0.000 0.000 0.00
2 เมษายน 2564 5.000 0.995 19.90% 0.000 0.000 0.00
3 เมษายน 2564 5.000 0.995 19.90% 0.000 0.000 0.00
4 เมษายน 2564 5.000 1.028 20.56% 0.032 0.000 0.00
5 เมษายน 2564 5.000 1.067 21.34% 0.039 0.000 0.00
6 เมษายน 2564 5.000 1.084 21.68% 0.000 0.017 0.00
7 เมษายน 2564 5.000 1.111 22.22% 0.027 0.000 0.00
8 เมษายน 2564 5.000 1.118 22.36% 0.007 0.000 0.00
9 เมษายน 2564 5.000 1.121 22.42% 0.003 0.000 0.00
10 เมษายน 2564 5.000 1.162 23.24% 0.041 0.000 0.00
11 เมษายน 2564 5.000 1.169 23.38% 0.007 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 5.000 1.186 23.72% 0.000 0.000 0.00
19 เมษายน 2564 5.000 1.326 26.52% 0.051 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 5.000 1.397 27.94% 0.071 0.000 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.