ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.368 14.49% 0.000 0.004 0.00
2 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.365 14.37% 0.000 0.004 0.00
3 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.361 14.21% 0.000 0.004 0.00
4 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.357 14.06% 0.000 0.005 0.00
5 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.353 13.90% 0.000 0.004 0.00
6 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.349 13.74% 0.000 0.004 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.345 13.58% 0.000 0.004 0.00
8 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.341 13.43% 0.000 0.004 0.00
9 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.336 13.23% 0.000 0.000 0.00
10 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.333 13.11% 0.000 0.004 0.00
11 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.329 12.95% 0.000 0.004 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.325 12.80% 0.000 0.004 0.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.321 12.64% 0.000 0.004 0.00
14 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.317 12.48% 0.000 0.004 0.00
15 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.313 12.32% 0.000 0.008 0.00
16 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.309 12.17% 0.000 0.004 0.00
17 กุมภาพันธ์ 2563 2.540 0.306 12.05% 0.000 0.004 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.