ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มกราคม 2564 6.900 4.261 61.75% 0.000 0.016 0.00
2 มกราคม 2564 6.900 4.245 61.52% 0.000 0.016 0.00
3 มกราคม 2564 6.900 4.230 61.30% 0.000 0.015 0.00
4 มกราคม 2564 6.900 4.230 61.30% 0.000 0.000 0.00
5 มกราคม 2564 6.900 4.199 60.86% 0.000 0.015 0.00
6 มกราคม 2564 6.900 4.177 60.54% 0.000 0.021 0.00
7 มกราคม 2564 6.900 4.157 60.25% 0.000 0.021 0.00
8 มกราคม 2564 6.900 4.126 59.80% 0.000 0.031 0.00
9 มกราคม 2564 6.900 4.105 59.49% 0.000 0.021 0.00
10 มกราคม 2564 6.900 4.084 59.19% 0.000 0.021 0.00
11 มกราคม 2564 6.900 4.068 58.96% 0.000 0.016 0.00
12 มกราคม 2564 6.900 4.063 58.88% 0.000 0.005 0.00
13 มกราคม 2564 6.900 4.063 58.88% 0.000 0.000 0.00
14 มกราคม 2564 6.900 4.063 58.88% 0.000 0.000 0.00
15 มกราคม 2564 6.900 4.048 58.67% 0.000 0.016 0.00
16 มกราคม 2564 6.900 4.048 58.67% 0.000 0.000 0.00
17 มกราคม 2564 6.900 4.048 58.67% 0.000 0.000 0.00
18 มกราคม 2564 6.900 4.048 58.67% 0.000 0.000 0.00
19 มกราคม 2564 6.900 4.032 58.44% 0.000 0.016 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.