ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 6.900 3.593 52.07% 0.000 0.018 0.00
2 เมษายน 2564 6.900 3.579 51.87% 0.000 0.014 0.00
3 เมษายน 2564 6.900 3.565 51.67% 0.000 0.014 0.00
4 เมษายน 2564 6.900 3.552 51.48% 0.000 0.013 0.00
5 เมษายน 2564 6.900 3.552 51.48% 0.000 0.013 0.00
6 เมษายน 2564 6.900 3.529 51.15% 0.000 0.013 0.00
7 เมษายน 2564 6.900 3.516 50.96% 0.000 0.013 0.00
8 เมษายน 2564 6.900 3.498 50.70% 0.000 0.018 0.00
9 เมษายน 2564 6.900 3.479 50.42% 0.000 0.019 0.00
10 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.019 0.00
11 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 6.900 3.451 50.01% 0.000 0.000 0.00
19 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.