ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 7.560 1.595 21.10% 0.000 0.010 0.00
2 เมษายน 2564 7.560 1.585 20.97% 0.000 0.010 0.00
3 เมษายน 2564 7.560 1.575 20.83% 0.000 0.010 0.00
4 เมษายน 2564 7.560 1.565 20.70% 0.000 0.010 0.00
5 เมษายน 2564 7.560 1.565 20.70% 0.000 0.010 0.00
6 เมษายน 2564 7.560 1.546 20.45% 0.000 0.009 0.00
7 เมษายน 2564 7.560 1.540 20.37% 0.000 0.006 0.00
8 เมษายน 2564 7.560 1.534 20.29% 0.000 0.006 0.00
9 เมษายน 2564 7.560 1.528 20.21% 0.000 0.006 0.00
10 เมษายน 2564 7.560 1.520 20.11% 0.000 0.008 0.00
11 เมษายน 2564 7.560 1.510 19.97% 0.000 0.010 0.00
16 เมษายน 2564 7.560 1.470 19.44% 0.000 0.005 0.00
19 เมษายน 2564 7.560 1.440 19.05% 0.000 0.010 0.00
20 เมษายน 2564 7.560 1.435 18.98% 0.000 0.005 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.