ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มกราคม 2564 106.220 68.429 64.42% 0.025 0.121 0.00
2 มกราคม 2564 106.220 68.525 64.51% 0.217 0.121 0.00
3 มกราคม 2564 106.220 68.525 64.51% 0.121 0.121 0.00
4 มกราคม 2564 106.220 68.645 64.63% 0.241 0.121 0.00
5 มกราคม 2564 106.220 68.645 64.63% 0.121 0.121 0.00
6 มกราคม 2564 106.220 68.525 64.51% 0.001 0.121 0.00
7 มกราคม 2564 106.220 68.525 64.51% 0.121 0.121 0.00
8 มกราคม 2564 106.220 68.405 64.40% 0.001 0.121 0.00
9 มกราคม 2564 106.220 68.226 64.23% 0.133 0.312 0.00
10 มกราคม 2564 106.220 67.987 64.01% 0.060 0.299 0.00
11 มกราคม 2564 106.220 67.700 63.74% 0.009 0.296 0.00
13 มกราคม 2564 106.220 67.317 63.38% 0.008 0.295 0.00
14 มกราคม 2564 106.220 67.209 63.27% 0.187 0.295 0.00
15 มกราคม 2564 106.220 67.090 63.16% 0.075 0.194 0.00
16 มกราคม 2564 106.220 67.150 63.22% 0.181 0.121 0.00
17 มกราคม 2564 106.220 67.209 63.27% 0.180 0.121 0.00
18 มกราคม 2564 106.220 67.209 63.27% 0.121 0.121 0.00
19 มกราคม 2564 106.220 67.209 63.27% 0.121 0.121 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.