ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 106.220 55.808 52.54% 0.069 0.121 0.00
2 เมษายน 2564 106.220 55.860 52.59% 0.173 0.121 0.00
3 เมษายน 2564 106.220 56.278 52.98% 0.539 0.121 0.00
4 เมษายน 2564 106.220 57.008 53.67% 0.851 0.121 0.00
5 เมษายน 2564 106.220 57.947 54.55% 1.060 0.121 6.50
6 เมษายน 2564 106.220 59.199 55.73% 1.373 0.121 39.50
7 เมษายน 2564 106.220 58.917 55.47% 1.144 1.426 3.50
8 เมษายน 2564 106.220 54.629 51.43% 1.256 5.534 0.00
9 เมษายน 2564 106.220 50.065 47.13% 1.631 6.195 0.00
10 เมษายน 2564 106.220 49.240 46.36% 1.477 2.302 0.00
11 เมษายน 2564 106.220 50.427 47.47% 1.308 0.121 0.00
16 เมษายน 2564 106.220 52.511 49.44% 0.558 0.648 0.00
19 เมษายน 2564 106.220 52.601 49.52% 0.649 0.649 0.00
20 เมษายน 2564 106.220 53.154 50.04% 0.798 0.245 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.