ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 170.290 58.340 34.26% 0.000 0.278 0.00
2 เมษายน 2564 170.290 57.598 33.82% 0.000 0.520 0.00
3 เมษายน 2564 170.290 56.441 33.14% 0.000 1.022 0.00
4 เมษายน 2564 170.290 55.398 32.53% 0.000 0.995 0.00
5 เมษายน 2564 170.290 54.574 32.05% 0.052 0.875 2.00
6 เมษายน 2564 170.290 54.739 32.15% 1.038 0.874 24.00
7 เมษายน 2564 170.290 53.916 31.66% 0.049 0.873 6.00
8 เมษายน 2564 170.290 53.092 31.18% 0.045 0.868 3.00
9 เมษายน 2564 170.290 52.214 30.66% 0.047 0.925 0.00
10 เมษายน 2564 170.290 51.226 30.08% 0.091 1.079 0.00
11 เมษายน 2564 170.290 50.128 29.44% 0.000 1.085 0.00
16 เมษายน 2564 170.290 47.822 28.08% 0.000 0.203 0.00
19 เมษายน 2564 170.290 47.383 27.83% 0.028 0.138 0.00
20 เมษายน 2564 170.290 47.273 27.76% 0.000 0.074 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.