ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มกราคม 2564 170.290 75.884 44.56% 0.065 0.228 0.00
2 มกราคม 2564 170.290 75.476 44.32% 0.000 0.228 0.00
3 มกราคม 2564 170.290 75.231 44.18% 0.000 0.214 0.00
4 มกราคม 2564 170.290 75.068 44.08% 0.000 0.137 0.00
5 มกราคม 2564 170.290 75.068 44.08% 0.036 0.036 0.00
6 มกราคม 2564 170.290 75.068 44.08% 0.036 0.036 0.00
7 มกราคม 2564 170.290 75.068 44.08% 0.036 0.036 0.00
8 มกราคม 2564 170.290 74.986 44.03% 0.022 0.103 0.00
9 มกราคม 2564 170.290 74.660 43.84% 0.000 0.208 0.00
10 มกราคม 2564 170.290 74.497 43.75% 0.053 0.216 0.00
11 มกราคม 2564 170.290 74.334 43.65% 0.073 0.236 0.00
13 มกราคม 2564 170.290 73.844 43.36% 0.000 0.215 0.00
14 มกราคม 2564 170.290 73.599 43.22% 0.000 0.215 0.00
15 มกราคม 2564 170.290 73.354 43.08% 0.000 0.200 0.00
16 มกราคม 2564 170.290 73.110 42.93% 0.000 0.173 0.00
17 มกราคม 2564 170.290 72.865 42.79% 0.000 0.170 0.00
18 มกราคม 2564 170.290 72.702 42.69% 0.000 0.113 0.00
19 มกราคม 2564 170.290 72.702 42.69% 0.035 0.035 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.