• หน้าหลัก
 • บุคลากร
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • ผังเว็บไซต์
 • เข้าระบบ
 

 

 

............. ฝ่ายต่างๆ .............


 

P plans1
P Sproject1
P evaluation1
P strategic1

 


 

 
 1. กิจกรรมส่วน
 2. ข่าวกิจกรรม km

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายสุนทร  คำศรีเมือง ผู้อำนวยกา...

     วันที่ 26 ธ.ค.62 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ภาคเหนือโครงการส...

     วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นาย สุนทร  คำศรีเมือง ผผง.ชป.2  จน.คป...

     วันที่ 6-7  นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่ว...

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน มอ...

   วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน...

      วันที่ 19 มิถุนายน 2561สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรว...

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ไ...

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผน...

กิจกรรมKM ทั้งหมด..

      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ส่วนแผนงานได้มีการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเร...

    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ส่วนแผนงานได้มีการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภา...

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต  ผู้อำนวยกา...

    17 ตุลาคม 2561 ส่วนแผนงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน โดยมี นายสมหวั...

     20 กรกฏาคม 2561 ส่วนแผนงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน โดยมี น...

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561  นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต &...

      14 มิถุนายน 2561 ส่วนแผนงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน โดยมี ...

     วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแ...

     1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนแผนงาน โดยมี...

กิจกรรมKM ทั้งหมด..
 1. COVID-19 กรมชลประทาน
 2. แนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19
 3. คัดแยก ขยะ
 4. เรื่องแจ้งให้ทราบ

covid19 rid

covid plans02

Sorting garbage

 

 

 

 

............. เว็บให้บริการ .............

 


L Report2   L policys 241 2   L Gfmis2   L pbms2
  L Evalution2   L Evalution1   L Plans63 2