:: ข่าวกิจกรรม

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมความพร้อมงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบ กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

61283822 398395160889960 6325482027999035392 n

 

 

 

 

 

พิมพ์อีเมล