RID logo THx120 1

 โครงการชลประทานพะเยา

      Phayao Provincial Irrigation Office

facebook icon

นายปาโมกข์ ปิงเมือง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

สถานการณ์น้ำ ทั่วไทย

รายวัน
ทั่วประเทศ

รายสัปดาห์
ทั่วประเทศ

อ่าง/เขื่อน
ทั่วประเทศ

กรมชลประทาน

คาดการณ์
น้ำท่า

ระบบโทรมาตร

โทรมาตร
25 ลุ่มน้ำ

โทรมาตร
ขนาดเล็ก

unnamed

รายการที่แสดงมาจาก กรมบัญชีกลาง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเด่นรอบรั้ว สชป.2

อ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ สชป.2