ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 

 

เลขที่ 271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทร. 0 5421-8728 แฟกซ์. 0 5421 8852

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QR CODE OM2

เข้าสู่ระบบ