วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการน้ำฯ เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ (KM) ภายในส่วนฯ นำเสนอโดยคุณผกาวัลย์ สายเครือมอย ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน เรื่องการพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย, การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ระบบGFMIS) และ คุณแสงดาว วงศ์ปัน เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานชลประทานที่ 2

 

28071146 1612567658824238 3027895229097737750 o

 

28337706 1612567662157571 5741965851232716857 o

 

28164427 1612567935490877 791624316359870504 o

เข้าสู่ระบบ