วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการน้ำฯ เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ (KM) ภายในส่วนฯ นำเสนอโดยคุณคณาพล เตชะราช ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาการใช้น้ำ เรื่องอาสาสมัครชลประทาน และคุณแสงดาว วงศ์ปัน เรื่องสรุปบทเรียนโครงการศึกษาดูงานและการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานชลประทานที่ 2

25074785 1545935805487424 5832500097064657434 o 1

 

25352127 1545935792154092 4372403272050303755 o 1

 

25182432 1545935795487425 6042727521970842983 o

เข้าสู่ระบบ