วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ไปศึกษาแนวทาง/วิธีการจัดการความรู้ของหน่วยงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนาและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและเข้าศึกษาการบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดน่านและดูงาน ณ สถานีวัดน้ำท่า N1

 

25074792 1544974218916916 8484106665327281572 o

 

25073107 1544969202250751 9012700624244990081 o

 

25073389 1544974735583531 2100847560467602016 o

เข้าสู่ระบบ