เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นำโดยนายสมหวัง ผลประสิทธิโต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของนายณัฐพล อภินันทโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัด

19420518 1392883227459350 4051571979915846997 n

19429928 1392882817459391 7892594259846060399 n

19420651 1392883434125996 8116814401318810649 n

19247927 1392883530792653 2175705427920263832 n

19510639 1392883070792699 4523121730400460919 n

เข้าสู่ระบบ