วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักงานชลประทานที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ มีบุคลากรในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

250961 4 resize

 

 

2 resize

 

 

3 resize

 

 

4 resize

 

 

5 resize

เข้าสู่ระบบ