วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561 ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของสำนักงานชลประทานที่ 2 และทุกโครงการในสังกัด เพื่อเชื่อมโยงและติดตามข้อมูลสภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า อย่างใกล้ชิด สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำปาง ทั้งเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินกว่า ร้อยละ 50 ของความจุ ทั้งสองอ่าง ซึ่งเป็นปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมสำหรับรองรับน้ำหลากในฤดูฝนที่จะมาถึง โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

32708743 1565869920177224 4073145910337470464 o

 

32978790 1565870046843878 3620138748802498560 o

 

32760824 1565870170177199 3518821995003248640 o

 

เข้าสู่ระบบ