เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นำโดยนายสมหวัง ผลประสิทธิโต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของนายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

19437729

19260450

19554667

19437462

19510647

เข้าสู่ระบบ