เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายระหว่างประเทศด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว (International Netwok for Water and Ecosystem in Paddy Field: INWEPF) ที่เมือง Ansan และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชลประทานสมัยใหม่ (Modernization of Irrigation Management) ของประเทศสมาชิก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานชลประทานของไทยในอนาคต

pr3

 

pr2

 

pr1

 

pr4

เข้าสู่ระบบ