Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่ จ.น่าน ในห้วงวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

 

เข้าสู่ระบบ