pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

  1. ประกาศเจตนารมณ์
  2. งดรับ งดให้
  3. มาตรการประหยัดน้ำ
  4. สอบถาม น้ำ

No Gift Policy66 1

water saving measures 8 resize

contact02 resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้...

วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวห...

วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานปรับปรุง งานซ่อมแซม ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอาคารชลประทาน และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ประจำปี 2565/2566 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายม...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายมนัส วีระวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว มอบหมายให้นายทรงพล พงษ์มุกด...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายวิชาญ กวินภูมิเสถีย...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 2 บรรยาย เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา มอบหมายให้ นายสุเมธ ธิมา...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์  แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา...

วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานเชียงราย จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายชัยสมบัติ ฝั่งซ้าย เพื่อวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2566

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประท...

วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจ...

วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเ...

  1. เนื้อหาล่าสุด
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

pr ori2 facebook

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ ข11/26/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแมดใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566

รายละเอียด

:: ระบบฐานข้อมูล สชป.2

RIO2-System


       
doc online ori2 1 Training ori2 1 parcel accounting IT Support
       

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2718890
วันนี้209
สัปดาห์นี้1672
เดือนนี้57949
รวมทั้งหมด2718890
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560