วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 มี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่เกาะคา หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำแม่จาง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอได้ใช้ประโยชน์ และหากได้รับการพัฒนาจะช่วยให้มีน้ำใช้ ตลอดจนลดผลกระทบในช่วงแล้ง มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

220563 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645020
วันนี้122
สัปดาห์นี้9889
เดือนนี้10348
รวมทั้งหมด645020
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560