วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างฝายใหม่บ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่บ้านหนองกอก ให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลได้รับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 80 % และคาดว่าจะแล้วเสร็จบรรลุตามแผนที่วางไว้ต่อไป ณ บริเวณจุดก่อสร้างฝายใหม่บ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

200563 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636516
วันนี้1844
สัปดาห์นี้1385
เดือนนี้1844
รวมทั้งหมด636516
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560