วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสง่า แก้วมูล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายวิชัย บินซำซีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ท่อระบายน้ำ) อ่างเก็บน้ำ แม่ยอง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยอง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

180563 5

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636587
วันนี้8
สัปดาห์นี้1456
เดือนนี้1915
รวมทั้งหมด636587
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560