วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายปวิตร เอวะบุญ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่แปลงใหญ่สับปะรด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย อันเกิดจากภัยแล้ง พร้อมทั้งรับฟังรายงานสรุปการดำเนินการ และการแนะนำคณะกรรมการแปลงใหญ่สับปะรด รับชมการสาธิตการประยุกต์เครื่องจักรกลด้านการเกษตร การนำเสนอระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เยี่ยมชมแปลงสับปะรดพันธุ์ LP1 และ พันธุ์ LP2 และเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์สับปะรด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด บ้านวังเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญนาค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

150563 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641106
วันนี้535
สัปดาห์นี้5975
เดือนนี้6434
รวมทั้งหมด641106
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560