วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยโครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563 (9) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ในการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) เพื่อพิจารณารายงานฉบับกลาง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และคณะกรรมการดูแลกำกับฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มายัง ณ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

150563 10

23

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
644987
วันนี้89
สัปดาห์นี้9856
เดือนนี้10315
รวมทั้งหมด644987
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560