นายนิเวศน์ มาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และแนวทางการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มทำการเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ และปริมาณน้ำในพื้นที่มีเพียงพอ จึงสามารถเริ่มทำการ เพาะปลูกได้ โดยทางชลประทานจะทำการส่งน้ำให้ในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมารอบปัจจุบัน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการเพาะปลูกต่อไป

130563 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636429
วันนี้1757
สัปดาห์นี้1298
เดือนนี้1757
รวมทั้งหมด636429
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560