วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า ร่วมกันพิจารณาการขอเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น และการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ในที่ประชุม โครงการชลประทานพะเยาได้รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำ ณ ปัจจุบัน ในจังหวัดพะเยา มี นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

130563 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636524
วันนี้1852
สัปดาห์นี้1393
เดือนนี้1852
รวมทั้งหมด636524
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560