วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)   ในการนี้ ได้มีการร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง และการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งอาหารและจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 2. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร 3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโอกาสต่อไป โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในการประชุม มีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

120863 8

2

3

4

5

6

7

8

10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645011
วันนี้113
สัปดาห์นี้9880
เดือนนี้10339
รวมทั้งหมด645011
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560