วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วย นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมฝายถ่อน ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบันผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป

120563 2

2

3

4

5

6

7

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645003
วันนี้105
สัปดาห์นี้9872
เดือนนี้10331
รวมทั้งหมด645003
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560