วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างฝายใหม่บ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่บ้านหนองกอก ให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม. 0+200 ความยาว 10 เมตร ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

120563 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641013
วันนี้442
สัปดาห์นี้5882
เดือนนี้6341
รวมทั้งหมด641013
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560