วันที่ 30 เมษายน 2563 นายวศิน ลีลาชินาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา นายสมบัติ สมร่าง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายนิเวศน์ มาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จากการลงพื้นที่คลองซอย23.8L RMC.กิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็น พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างรายได้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

010563 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641103
วันนี้532
สัปดาห์นี้5972
เดือนนี้6431
รวมทั้งหมด641103
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560