วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา  พร้อมด้วยนายวศิน ลีลาชินาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมบัติ สมร่าง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ตามมาตราด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ คลองแยกซอย 0.500L-1.4L-18.3L RMC. กิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างรายได้ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

300463 4

2

3

4

5

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857826
วันนี้462
สัปดาห์นี้1094
เดือนนี้17411
รวมทั้งหมด857826
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560