วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วยนายวศิน ลีลาชินาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมบัติ สมร่าง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวรวิทย์ สุวรรณจักร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ตามมาตราด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็น พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปี 2563 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างรายได้ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

 290463 8

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636502
วันนี้1830
สัปดาห์นี้1371
เดือนนี้1830
รวมทั้งหมด636502
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560