วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ตลอดจนภารกิจพิเศษด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ หรือบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด/ภูมิภาคที่น่าสนใจ เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในระดับประเทศผ่านวารสารข่าวชลประทาน รวมทั้งนำเสนอผ่านการสืบค้นในระบบดิจิทัลไฟล์บนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นางสาวศิริพร ศรีตนไชย และกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลภูฟ้า ร่วมให้การสัมภาษณ์และให้ข้อมูล ณ บริเวณโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
081162 2
2
3
4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631029
วันนี้228
สัปดาห์นี้1349
เดือนนี้21408
รวมทั้งหมด631029
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560