วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวลิต เครือจินจ๋อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการเสนอขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในโครงการอบรมฝึกปฏิบัติ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ เพื่อให้การขับเคลื่อนการเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป มี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการอบรมฝึกปฏิบัติ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านของ 4 ตำบลชายแดนในเขตอำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมผึกปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

061162 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

6 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
633034
วันนี้366
สัปดาห์นี้3354
เดือนนี้23413
รวมทั้งหมด633034
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560