วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย  นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่  จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อร่วมวางแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2562/2563 (เขื่อนกิ่วคอหมา) รวมทั้งรับฟังข้อมูล และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง มีเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมรับฟังและมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

311062 3

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
633021
วันนี้353
สัปดาห์นี้3341
เดือนนี้23400
รวมทั้งหมด633021
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560