วันที่ 27 กันยายน 2562  นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายวรการ บุญทา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด เป็นประธานในการประชุม มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม จำนวน 90 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

300962 1

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641432
วันนี้861
สัปดาห์นี้6301
เดือนนี้6760
รวมทั้งหมด641432
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560