วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ณ โรงเรียน ตชด. เทคนิคดุสิต หมู่ที่1บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอยล้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านจะนู หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำลักษณะของน้ำทั่วไป ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น คุณภาพน้ำปกติ

240962 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635172
วันนี้500
สัปดาห์นี้41
เดือนนี้500
รวมทั้งหมด635172
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560