วันที่ 23 กันยายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่  ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

230962 4

2

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635171
วันนี้499
สัปดาห์นี้40
เดือนนี้499
รวมทั้งหมด635171
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560