วันที่ 19 กันยายน 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 เพื่อทราบสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย แผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564-2565 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย ปี 2563 โดยมีนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

190962 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635160
วันนี้488
สัปดาห์นี้29
เดือนนี้488
รวมทั้งหมด635160
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560