วันที่ 9 กันยายน 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร และพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน มีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมงาน ร่วมเยี่ยมชมแผงจำหน่ายสินค้าภายในอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร จำนวน 64 ร้าน ณ ตลาดเกษตรกรสามแยกดอยทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

090962 2

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
697776
วันนี้1069
สัปดาห์นี้8159
เดือนนี้10516
รวมทั้งหมด697776
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560