วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการ “นำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เพื่อทบทวนพิจารณาเงื่อนไขการขออนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินการสูบน้ำให้ไปเป็นตามเงื่อนไขที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำ มีมติเห็นชอบตามเงื่อนไข โดย กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะทำการสูบน้ำได้ เมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กิ่วลมอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า + 282.00 เมตร (รทก.) หรือคิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 65.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการสูบน้ำขั้นต่ำ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี แต่ไม่เกิน 30.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม หากปีใดเกิด ฝนแล้ง เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สูบน้ำไปใช้ หรือหากมีความจำเป็นนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้ ให้เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการ “นำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่ว คอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

290862 5

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
697805
วันนี้1098
สัปดาห์นี้8188
เดือนนี้10545
รวมทั้งหมด697805
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560