วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ การบริหารจัดการน้ำ การโอนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1,2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

280862 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
697759
วันนี้1052
สัปดาห์นี้8142
เดือนนี้10499
รวมทั้งหมด697759
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560