นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดหลักสูตร “โครงการอบรม งานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 มีนางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นางสาวอัมภรณ์ เจริญพงษ์สกุล และ นางสาวศศภัทร ภานุศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ หนองหลิ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำขั้นตอนกระบวนการ งานระเบียบและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ให้บุคลากรเข้าใจในหลักการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ ให้มีมาตรฐานความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

080862 9

23

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506209
วันนี้22
สัปดาห์นี้541
เดือนนี้6470
รวมทั้งหมด506209
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560