วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2565) โดยร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน ตลอดจนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ทิศทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยมีนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

080862 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507794
วันนี้349
สัปดาห์นี้2126
เดือนนี้8055
รวมทั้งหมด507794
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560