วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อทราบ Road Map การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังวัดลำปาง Thailand 4.0 : New Agricultural Model แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี แผนยุทศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 5 ปี (ในช่วงแผนฯ 12 พ.ศ.2560-2564) และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปี 2561-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 มีนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4

080862 1

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506210
วันนี้23
สัปดาห์นี้542
เดือนนี้6471
รวมทั้งหมด506210
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560