วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายธนาคาร ยวงแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเกษตร Value Chain และการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

050862 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507805
วันนี้360
สัปดาห์นี้2137
เดือนนี้8066
รวมทั้งหมด507805
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560